Selecteer een pagina

Privacy- en cookieverklaring

CarMos communcatieadvies en eventuele andere handelsnamen is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Adres: Bleekwei 3
Postcode: 4854 KA        
Plaats: Bavel
Telefoonnummer: 06-24548824
e-mailadres: Caroline@CarMos.nl

KvK nr.: 68423535
BTW nr.: NL001675237B38


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe CarMos persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

CarMos respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van CarMos. Wees je er dus van bewust dat CarMos niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van CarMos.

Persoonsgegevens die CarMos verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die CarMos verwerkt:

 • Je voor- en achternaam;
 • Je adresgegevens (indien nodig voor facturatie);
 • Je telefoonnummer;
 • Je e-mailadres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website voor statistieken (niet persoonlijk traceerbaar);
 • Klantnummer, indien van toepassing;
 • Bestelgegevens, indien van toepassing;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die CarMos verwerkt

CarMos verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

CarMos heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via caroline@carmos.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag CarMos persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van CarMos en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan CarMos verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van je betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. CarMos verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgevingOp basis van een wettelijke plicht  
Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van) CarMos tussen zit.

Hoelang je gegevens bewaard worden

CarMos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
PersoonsgegevensTermijnReden
Bedrijfsnaam7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van betaling
KvK-nummer7 jaar (Belastingwetgeving)Voor het afhandelen van betaling
Voor- en achternaam1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van je terug kan vinden
Adresgegevens1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van je terug kan vinden
Telefoonnummer1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ik eventuele gegevens van je terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
E-mailadresZolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbriefZodat ik je kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van eu terug kan vinden
Gegevens delen met derden/anderen

CarMos verkoopt je gegevens wel aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. CarMos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met de volgende derden deelt CarMos gegevens:
DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
AdministratiekantoorVerwerkerOm de btw-aangifte te doenInkoop- en verkoopfacturen
FacturatiesysteemVerwerkerOm facturen en offertes te kunnen opmakenBedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
E-mail- en websiteproviderVerwerkerVoor de website en e-mailsE-mail en naam
BankVerwerkings-verantwoordelijkeOm betalingen voor mij te genererenBankrekeningnummer, naam
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door CarMos in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar caroline@carmos.nl. CarMos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door CarMos. En heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

CarMos wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat CarMos niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van CarMos wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die CarMos gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
CarMos maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van CarMos. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van je geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van CarMos zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram. Twitter, Pinterest respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

https://www.carmos.nl en https://www.carmosonline.nl zijn de websites van CarMos communicatieadvies.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van CarMos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik geen gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door CarMos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via caroline@carmos.nl.


– Deze privacy- en cookieverklaring is van CarMos communicatieadvies, februari 2021 –